Chính sách vận chuyển, giao hàng

Chính sách vận chuyển và giao nhận

(Chính sách vận chuyển và giao nhận thiết bị áp dụng đối với thiết bị do TOPAV cung cấp và trang bị)

1. Phương thức giao hàng

Bên cung cấp dịch vụ hiện đang áp dụng các hình thức vận chuyển sau:

  • Giao hàng thông qua đơn vị giao nhận.
  • Giao hàng toàn quốc

Phí giao hàng:  MIỄN PHÍ HOẶC CÓ THU PHÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Phí vận chuyển được tính toán theo giá của đơn vị vận chuyển. Trong một số trường hợp được khuyến mãi, phí giao hàng là hoàn toàn miễn phí. Khi có khuyến mãi phí giao hàng, Bên cung cấp dịch vụ sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc.

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng

Giao hàng tới 63 tỉnh, thành phố:

Thời gian nhận hàng: tùy thuộc vào loại hình dịch vụ/ hình thức gửi hàng, Bên cung cấp dịch vụ sẽ thông báo cụ thể về thời gian nhận hàng của khách hàng sau khi khách hàng xác nhận đơn hàng.

Hình thức chuyển hàng: Nhân viên giao hàng đến địa chỉ khách hàng cung cấp hoặc chuyển phát.

Trước khi chuyển hàng, Bên cung cấp dịch vụ sẽ thông báo cho khách hàng về thời gian  và cước phí giao hàng (nếu có).

3. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng nếu có: Không

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng không phải do lỗi của Bên cung cấp dịch vụ thì Bên cung cấp dịch vụ sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy giao dịch (nếu muốn).

Thông báo

Tư vấn bán hàng
Tư vấn bán hàng