Video hướng dẫn sử dụng, các tính năng của màn hình tương tác

 

Video về màn hình tương tác

ket-noi-khong-day-1

Tính năng kết nối không dây

ket-noi-khong-day-5

Giới thiệu màn hình tương tác

ket-noi-khong-day-2

Tính năng chia đôi màn hình

ket-noi-khong-day-4

Giới thiệu nhà máy Horion

ket-noi-khong-day-6

Tính năng truyền file

Thông báo

Tư vấn bán hàng
Tư vấn bán hàng